ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο περίπου 3500 σκοτώνονται και 50 εκατομμύρια τραυματίζονται σε τροχαία ατυχήματα. Το 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν το πλαίσιο των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs), το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε στόχους και συναφείς στόχους που θα εφαρμοστούν έως το 2030.

 

Η οδική ασφάλεια περιλαμβάνεται στα ΣΔΑ τόσο για την υγεία όσο και για τις πόλεις. Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής:

                   

                        Στόχος 3. Διασφάλιση της υγιεινής ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες

                        3.6 Μέχρι το  2020, μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από

                        τροχαία ατυχήματα.    

                       

                        Στόχος 11. Να καταστήσει τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς περιεκτικές, ασφαλείς,                                                     ανθεκτικές και βιώσιμες

                        11.2 Έως το 2030, να παρέχουν πρόσβαση σε ασφαλή, προσιτά, προσιτά και βιώσιμα συστήματα                                             μεταφορών για όλους, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδίως με την επέκταση των δημόσιων μεταφορών, με  

                        ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών, των γυναικών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.

 

Επιπλέον, το 2011, ο ΟΗΕ ξεκίνησε μια Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, υποστηριζόμενη από ένα Παγκόσμιο Σχέδιο πρόληψης τραυματισμών. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξετάζει περιοδικά την πρόοδο τόσο με τα SDG όσο και με τη Δεκαετία της Δράσης. Η πιο πρόσφατη συζήτηση και ψήφισμα διεξήχθη τον Απρίλιο του 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην έκθεση και το ψήφισμα του Γενικού Στρατηγού του ΟΗΕ. Από το 2009, πραγματοποιήθηκε επίσης μια σειρά παγκόσμιων υπουργικών διασκέψεων για την οδική ασφάλεια. Ο πρώτος διοργανώθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία τον Νοέμβριο του 2009 και ενέκρινε τη Δήλωση της Μόσχας και η δεύτερη φιλοξενήθηκε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας που ενέκρινε τη Διακήρυξη της Μπραζίλια. Μια τρίτη υπουργική διάσκεψη πρόκειται να φιλοξενηθεί από τη σουηδική κυβέρνηση το 2020.

 

Την ευθύνη για το συντονισμό της δραστηριότητας του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια συμμερίζονται η Συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια και οι μεταφορές της UNECE.

For More Information

Design and Editorial by Maclennan Ward Research.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now